Wykład otwarty pt. Anatomia samobójstwa z perspektywy prawa karnego i psychologii