logistyka, inżynieria zarządzania: Bartosz Wernecki