Czas na wspólne projekty badawcze WSB Opole oraz KAS

Już nie tylko staże oraz praktyki. Od teraz studenci oraz wykładowcy uczelni, pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu, będą mieli okazję do zacieśnienia współpracy i tworzenia m.in. konferencji.
WSB Opole organizatorem prestiżowego wydarzenia

„Lider w obliczu współczesnych wyzwań - Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna” – to tytuł wydarzenia, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu. 15 marca uczelnia gościć będzie wielu znamienitych gości, m.in. z Austrii oraz USA. 
Uruchomiliśmy Centrum Współpracy z Biznesem

Kompleksowa opieka nad obszarem wszystkich działań służących rozwojowi szeroko rozumianych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy koordynacja przepływu informacji na linii uczelnia-biznes – to tylko niektóre z założeń nowopowstałego Centrum WSB w Opolu.
Licealiści z ósemki mają wsparcie WSB Opole

Klasa o profilu menadżerskim – liderów biznesu oraz klasa medialno-artystyczna Publicznego Liceum nr 8 w Opolu, objęta patronatem uczelni.  Dzięki współpracy uczniowie będą zdobywali wiedzę od praktyków.
Akcja darów dla najmłodszych zakończona sukcesem!

Nie z Laponii, a z Opola - konkretniej z Wyższej Szkoły Bankowej, do dzieci z domu dziecka przy Al. Przyjaźni, dotarł święty Mikołaj. A wszystko dzięki akcji zorganizowanej przez studentów.
Bliźniaków odróżniają odciski palców. Studenci WSB Opole na tropie przestępców

Jak zabezpieczyć ślady linii papilarnych na metalowym przedmiocie? Jak wygląda techniczne badanie dokumentów oraz czy łatwo jest udowodnić winę komuś, kto pozornie nie brał udziału w zdarzeniu? To jedne z wielu pytań, na które odpowiedzi poznali studenci II roku administ...
Seniorze wyjdź z domu! Jesień życia może być aktywna

- Osoby w wieku senioralnym dziś, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu – to dwa odmienne światy – podkreślali uczestnicy konferencji naukowej „Dobrostan w wieku senioralnym”, która w miniony czwartek odbyła się w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.
Bezpłatne porady psychologiczne są dziś rzadkością. WSB Opole ma na to rozwiązanie

Centrum Pomocy Psychologicznej to miejsce wsparcia studentów WSB w Opolu, jak i we Wrocławiu. To innowacyjny – ponadregionalny - projekt dr Agnieszki Gawor, z którego czerpać może każdy – niezależnie od tego czy mowa o chwilowych słabościach w życiu, czy o sprawach, któr...
Uczelnia pomaga przyszłym pracownikom

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu włączyła się wydarzenia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, do którego zaprosiła licealistów z regionu.
Niepełnosprawność to nie wyrok

„Od stygmatyzacji do integracji - podróż po równe szanse” – to tytuł konferencji Uniwersytetu WSB Merito, która odbędzie się już 24 kwietnia. Wśród prelegentów wielu ekspertów oraz znanych i lubianych osób, m.in. Jan Gawroński – laureat konkursu „Młody Człowiek bez barie...
Czas na wspólne projekty badawcze WSB Opole oraz KAS

Już nie tylko staże oraz praktyki. Od teraz studenci oraz wykładowcy uczelni, pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu, będą mieli okazję do zacieśnienia współpracy i tworzenia m.in. konferencji.
WSB Opole organizatorem prestiżowego wydarzenia

„Lider w obliczu współczesnych wyzwań - Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna” – to tytuł wydarzenia, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu. 15 marca uczelnia gościć będzie wielu znamienitych gości, m.in. z Austrii oraz USA. 
Uruchomiliśmy Centrum Współpracy z Biznesem

Kompleksowa opieka nad obszarem wszystkich działań służących rozwojowi szeroko rozumianych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy koordynacja przepływu informacji na linii uczelnia-biznes – to tylko niektóre z założeń nowopowstałego Centrum WSB w Opolu.
Licealiści z ósemki mają wsparcie WSB Opole

Klasa o profilu menadżerskim – liderów biznesu oraz klasa medialno-artystyczna Publicznego Liceum nr 8 w Opolu, objęta patronatem uczelni.  Dzięki współpracy uczniowie będą zdobywali wiedzę od praktyków.
Akcja darów dla najmłodszych zakończona sukcesem!

Nie z Laponii, a z Opola - konkretniej z Wyższej Szkoły Bankowej, do dzieci z domu dziecka przy Al. Przyjaźni, dotarł święty Mikołaj. A wszystko dzięki akcji zorganizowanej przez studentów.
Bliźniaków odróżniają odciski palców. Studenci WSB Opole na tropie przestępców

Jak zabezpieczyć ślady linii papilarnych na metalowym przedmiocie? Jak wygląda techniczne badanie dokumentów oraz czy łatwo jest udowodnić winę komuś, kto pozornie nie brał udziału w zdarzeniu? To jedne z wielu pytań, na które odpowiedzi poznali studenci II roku administ...
Seniorze wyjdź z domu! Jesień życia może być aktywna

- Osoby w wieku senioralnym dziś, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu – to dwa odmienne światy – podkreślali uczestnicy konferencji naukowej „Dobrostan w wieku senioralnym”, która w miniony czwartek odbyła się w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.
Bezpłatne porady psychologiczne są dziś rzadkością. WSB Opole ma na to rozwiązanie

Centrum Pomocy Psychologicznej to miejsce wsparcia studentów WSB w Opolu, jak i we Wrocławiu. To innowacyjny – ponadregionalny - projekt dr Agnieszki Gawor, z którego czerpać może każdy – niezależnie od tego czy mowa o chwilowych słabościach w życiu, czy o sprawach, któr...
Uczelnia pomaga przyszłym pracownikom

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu włączyła się wydarzenia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, do którego zaprosiła licealistów z regionu.
1
2
3
4
5
6
7