Eksperci
Ekspert z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania talentami. 

5 lutego 2018