Chorzów
Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla dziecka wydarzeniem przełomowym, określanym często w psychologii mianem kryzysu rozwojowego. W symboliczny sposób otwiera nowy rozdział w jego życiu, czemu towarzyszą intensywne, nierzadko skrajne emocje.

2 września 2019

Eksperci
Ekspert z zakresu pedagogiki.

10 lipca 2019

Eksperci
Ekspert z zakresu pedagogiki.

20 marca 2018