Od teorii do praktyki. Studenci psychologii w świecie eksperymentów