Eksperci
Ekspert w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju.

24 kwietnia 2019

Eksperci
Ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i społecznej odpowiedzialności biznesu.

5 lutego 2018