Eksperci
Ekspert z zakresu medioznawstwa, metodyk, wykładowca WSB we Wrocławiu i Opolu.

26 sierpnia 2020