Poznanie własnego potencjału rozwojowego, uczenie się i oduczanie sposobem na znalezienia swojego miejsca na wciąż zmieniającym się rynku pracy