Maciej Kawecki dziekanem w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie